Danh mục thủ tục
Tên thủ tục Lĩnh vực Xem chi tiết
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt Chi tiết
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt Chi tiết
Cấp Giấy phép xây dựng tạm Chi tiết
Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt. Chi tiết
Cấp giấy gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Chi tiết
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm Chi tiết
Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Chi tiết
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo Chi tiết
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Chi tiết
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản. Chi tiết
Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" Chi tiết
Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Chi tiết
Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng đồng bằng (cận đô thị) Chi tiết
Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi cấp xã. Chi tiết
Thông báo tổ chức lễ hội, tín ngưỡng. Chi tiết
1 2 3 4 5 6    
IZO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 149.907
Online: 46