Sơn Tiến là một xã miền núi nằm về phía bắc của huyện Hương Sơn, được thành lập đơn vị hành chính nhà nước năm 1946, có diện  tích tự nhiên 37,57km2, cách trung tâm huyện 18 km. Có toạ độ địa lý:

Từ 180 3339’’ đến 1803656’’ Vĩ độ bắc. 

Từ 1050 2455’’ đến 10503126’’ Kinh độ đông.

Phía bắc giáp huyện Thanh Chương-tỉnh Nghệ An; Phía nam giáp với xã An Hòa Thịnh và xã Sơn Lễ; Phía đông giáp với xã An Hòa Thịnh và huyện Nam Đàn-tỉnh Nghệ An; Phía tây giáp xã Sơn Lễ và huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.

Chiều dài trung bình từ Bắc xuống Nam là 5,8 km, từ Đông sang Tây là 11,35 km.

Toàn xã có 13 thôn với 1.721 hộ dân, gồm 5.530 nhân khẩu. Có 3.335 lao động, trong đó có 1.391 lao động nông nghiệp, 1.944 lao động phi nông nghiệp. Trong đó 9/13 khu dân cư có đồng bào theo đạo Công giáo, có 1 giáo xứ và 4 giáo họ, gồm 507 hộ, nhân khẩu 1815 người, chiếm tỷ lệ 32,03% dân số toàn xã, có chùa Côn Sơn với 30 phật tử và gần 70 người có xu hướng theo đạo Phật.

Trong những năm qua nền kinh tế của xã chuyển biến theo chiều hướng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 45%; Dịch vụ - Thương mại chiếm 32 %; Tiểu thủ công nghiệp chiếm 23%. Trong năm 2022, tu nhập bình quân đầu người: 40,8 triệu đồng/người/năm.

* Thuận lợi:

Có tuyến đường liên tỉnh chạy dọc theo xã nối liền Sơn Tiến với Sơn tỉnh Nghệ An. Nhìn chung vị trí địa lý của xã tương đối thuận lợi cho việc giao lưu đi lại với các xã trong vùng cũng như các vùng lân cận.

Là một xã có diện tích đất tự nhiên lớn, lại có hồ đập nên việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và cho sinh hoạt được đảm bảo. Đất đai thuận lợi cho việc phát triển trồng rừng nguyên liệu, khu vực ven đồi núi phù hợp cho quy hoạch trồng cây ăn quả, cây công nghiệp như trồng chè, cam và phát triển chăn nuôi như hươu, trâu bò.

Được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, huyện; sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm; tư duy nhận thức của người dân đã từng bước được nâng cao.

Sự chuyển biến về nhận thức và sự vào cuộc của nhân dân trong phong trào xây dựng Nông thôn mới có thay đổi tích cực, đặc biệt là trong năm 2020, xã Sơn Tiến đăng tập trung quyết liệt cho xây dựng nông thôn mới và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho người dân, hệ thống cơ sở hạ tầng được hiện đại, môi trường được quan tâm bảo vệ, hệ thống chính trị ổn định, an ninh- quốc phòng được giữ vững.

* Khó Khăn: 

Là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định; công nghiệp, dịch vụ, thương mại chưa thực sự phát triển.

Nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp, khó khăn; cơ sở hạ tầng như giao thông, thiết chế văn hóa đã xuống cấp.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, có nhiều điểm mới trong xây dựng phát triển khu vực nông thôn, đòi hỏi phải đổi mới nhận thức và cách làm, nên giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn trong tuyên truyền vận động để thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ và nhân dân.

IZO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 149.887
Online: 52