Cơ cấu tổ chức Đảng bộ xã Sơn Tiến

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Đảng bộ xã Sơn Tiến

Địa chỉ: Thôn Hùng Tiến , xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0969747786

Email: danguysontien @hatinh.dcs.vn

 II. Ban thường vụ Đảng ủy:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 0969.747786

Email: tuongvygb@gmail.com

 

2. Đồng chí Phan Văn Thanh - Phó bí thư TT Đảng ủy

 

 

 

Điện thoại: 0969732123

Email: phanvanthanhubst@gmail.com

3. Đồng chí Phan Xuân Long, Phó Bí thư  TT Đảng ủy

Điện thoại:  0989608577

Email: xuanlongub@gmail.com

II. Các ban Đảng ủy

Ban Tuyên giáo:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền: Trưởng ban

Điện thoại: 0969.747786

2.   Đồng chí Phan Văn Thanh: phó ban

Điện thoại: 0969732123

Uỷ ban Kiểm tra:

1. Đồng chí Phan Văn Thanh: Trưởng ban

Điện thoại: 0969732123

2.Đồng chí Phan Văn Đoàn: Phó ban

Điện thoại: 0972906223

DANH SÁCH

CÁC Đ/C TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ SƠN TIẾN NHIỆM KỲ 2020-2025

 

TT

HỌ VÀ TÊN

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

2

Phan Xuân Long

3

Nguyễn Khắc Việt

4

Hoàng Huy Hiệu

5

Phan Văn Thanh

6

Nguyễn Đăng Đức

7

Phan Văn Đức

8

Lê Thị Hòa

9

Phan Văn Đoàn

10

Đường Thị Như Trang

11

Lê Thị Yến

12

Phan Quốc Sáng

13

Nguyễn Tiến Chung

                     14                                               Nguyễn Duy Sinh
15 Phan Xuân Huy

 

IZO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 149.906
Online: 46