Tổ chức HĐND xã Sơn Tiến nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - BT Đảng ủy - CT HĐND xã

Điện thoại: 0969 747 786

Email: tuongvygb@gmail.com

2. Đồng chí Nguyễn Khắc Việt - Phó chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0379 249 573

Email: vietnk.hs

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT liên hệ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

BT Đảng ủy xã – CT HĐND xã

0969747786

 

2 Nguyễn Khắc Việt Phó chủ tịch HĐND xã 0379 249 573  

3

              Nguyễn Xuân Hùng

Đại biểu thôn Thiễn Nhẫn

 

 

4

              Phạm Xuân Thủy

Đại biểu thôn Vực Rồng

 

 

5

              Phan Văn Đức

Đại biểu thôn Vực Rồng

 

 

6

              Phan Thị Hiền

Đại biểu thôn Tân Tiến

 

 

7

               Nguyễn Mạnh Tuấn

Đại biểu thôn Tân Tiến

 

 

8

              Hoàng Huy Hiệu

Đại biểu thôn Trung Tiến

 

 

9

              Phan Xuân Long

Đại biểu thôn Trung Tiến

 

 

10

              Phan Thị Mai Hiên

Đại biểu thôn Hùng Tiến

 

 

11

              Phan Văn Đoàn

Đại biểu thôn Côn Sơn

 

 

12

              Nguyễn Thị Hiến

Đại biểu thôn Hùng Sơn

 

 

 

13          Phan Văn Thỏa

Đại biểu thôn Ao Tròn

 

 

 

14          Phạm Văn Tý

Đại biểu thôn Ao Tròn

 

 

15

             Đường T. Như Trang

Đại biểu thôn Động Eo

 

 

16

             Thái Thị Phương

Đại biểu thôn Ngọc Sơn

 

 

17

              Võ Thị Hiền

Đại biểu thôn Ngọc Sơn

 

 

18

              Hồ Quốc Tây

Đại biểu thôn Lệ Định

 

 

19

              Phan Văn Hòa

Đại biểu thôn Lệ Định

 

 

20

              Hồ Văn Hân

Đại biểu thôn Thịnh Tiến

 

 

21

              Phan Văn Thanh

Đại biểu thôn Côn Sơn

 

 

22

              Phan Văn Hạnh

Đại biểu thôn Hòa Tiến

 

 
IZO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 149.911
Online: 46