I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: UBND xã Sơn Tiến

Địa chỉ: Thôn Hùng Tiến, xã Sơn Tiên

Điện thoại liên hệ: 098 960 8577

Email: ubsontien@gmail.com

II. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí Phan Xuân Long - PBT Đảng ủy - CT UBND xã

Số điện thoại: 098 960 8577

Email: phanxuanlongubst@gmail.com

2. Đồng chí Hoàng Huy Hiệu - PCT UBND xã

Số điện thoại: 097 295 2709

Email: huyhieuhdnd@gmail.com

III. ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Đồng chí Phan Văn Đức - CHT BCH Quân sự xã

Số điện thoại: 039 449 4965

Email: ducubst@gmail.com

2. Đồng chí Nguyễn Đăng Đức - Trưởng Công an xã

Số điện thoại: 0947 278 326

Email: bauducc500@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC UBND XÃ SƠN TIẾN

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT liên hệ

Ghi chú

1

              Phan Xuân Long

PBT Đảng ủy – CT UBND xã

0989608577

 

2

              Hoàng Huy Hiệu

PCT UBND xã

0972952709

 

3

Phan Văn Đức

CHT BCH QS xã - ủy viên UB

0394494965

 

4

Nguyễn Đăng Đức

Trưởng CA xã - Ủy viên UB

0947278326

 
6 Nguyễn Thị Diễm Công chức TC - KT 0363738606  
7 Nguyễn Thị Thơm Công chức Tài chính - kế toán 0377277173  
8 Phan Thị Cúc Công chức Địa chính - NN - MT - NTM 0973220519  
9 Lê Đại Việt Công chức Địa chính - xây dựng 0989655778  
10 Lê Thị Hòa Công chức VH - XH 0978662380  
11 Phan Thị Thủy Công chức VH - XH 0969536599  
12 Đoàn Thị Kim Hằng Công chức VP - TK 0982588237  
13 Lê Thị Thư Công chức VP - TK 0349045633  
14 Phạm Hữu Phúc Công chức Tư pháp - hộ tịch 0984647788  
IZO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 149.882
Online: 49