1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Tiến

Địa chỉ: Thôn Hùng Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thường trực:

1. Đồng chí Phan Văn Đoàn, Uỷ viên BTV Đảng uỷ: Chủ tịch

Điện thoại: 0972.906.223

2. Đồng chí: Phan Thị Hiền: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0979.499.546

3. Các tổ chức đoàn thể:

Đoàn Thanh niên

1. Đồng chí Lê Thị Yến:  Bí thư

Điện thoại: 0373.279.689

2. Đồng chí: Phan Văn Trọng

Điện thoại: 0369.512.713

Hội Liên hiệp Phụ nữ: 

1. Đồng chí: Đường Thị Như Trang, Chủ tịch

Điện thoại: 0978.462.399

2. Đồng chí: Đậu Thị Ánh, Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0977.448.350

Hội Nông dân: 

1. Đồng chí: Phan Xuân Huy, Chủ tịch

Điện thoại:  0965.874.123

2. Đồng chí: Phan Văn Hiệp, Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0963. 962.919

Hội Cựu chiến binh: 

1. Đồng chí: Phan Quốc Sáng, Chủ tịch

Điện thoại: 0983.546.309

2. Đồng chí: Lê Quang Tú, Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0982.689.537

 

 

IZO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 149.845
Online: 47