Thực hiện kế hoạch phát động phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2023, trong đó thực hiện tháng cao điểm từ ngày 21/9/2023 đến 21/10/2023, cán bộ và nhân dân xã Sơn Tiến đang tập trung trên mỗi, công trình, phần việc để tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới

 

Thôn Trung Tiến huy động máy múc mở rộng hành lang giao thông tuyến lối

Hưởng ứng tháng cao điểm, trong hai ngày 21 và 22/9 đã có 13/13 thôn thực hiện ra quân. Với khí thế sôi nổi, các thôn huy động được sự vào cuộc đông đảo của bà con nhân dân. Đợt ra quân lần này khối lượng công việc tập .trung hiệu quả như phát quang, dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, làm mặt bằng đường giao thông, hàn các lồng đựng rác thải, chỉnh trang nhà văn hóa và khu thể thao thôn, chỉnh trang cải tạo vườn, làm đường điện thắp sáng, cắt tỉa hàng rào xanh, chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ, xây mới nhà vệ sinh tự hoại, bổ sung các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM theo bộ tiêu chí theo Quyết định số 36/2022QĐ-UBND ngày 09/12/2022 và Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh

Huy động máy múc san gạt mặt bằng đổ đường bê tông tuyến gia0 giữa Thiên Nhẫn và Tân Tiến

Những ngày này, khắp các đường làng, ngõ xóm ở xã Sơn Tiến, người dân phấn khởi làm “đẹp đường, đẹp ngõ”, góp sức thực hiện tháng cao điểm xây dựng NTM. Toàn xã huy động được 3 máy múc, 45 máy cắt cỏ và hàng trăm lượt người tham gia,  Tiêu biểu như nhân dân thôn Ngọc Sơn trong 2 ngày qua đã ra quân 4 buổi với khí thế sôi nổi, người dân tham gia lao động đông như đi hội, khối lượng công việc thực hiện được rất hiệu quả, những con đường làng trở nên sạch đẹp nhờ sự vào cuộc của bà con nhân dân, thôn Lệ Định 3 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, 1 buổi hàn được 6 lồng đựng rác thải, Thiên Nhẫn 3 buổi dọn vệ sinh môi trường, cứng hóa giao thông, trước đó thôn Thiên Nhẫn đã hoàn thành 12 lồng đựng rác đặt tại các điểm trên địa bàn thôn, thôn Tân Tiến ra quân 3 buổi dọn vệ sinh môi trường và đổ bê tông đường giao thông…

Ngày đầu ra quân của nhân dân thôn Ngọc Sơn

Khí thế ra quân của nhân dân thôn Động Eo

khối lượng kết quả công việc đạt được cũng như huy động được số lượt người tham gia, trong hai ngày 21, 22/9, Ban chỉ đạo xã ghi nhận sự quyết tâm của các đơn vị như: Ngọc Sơn (ra quân cả 4 buổi), Thiên Nhẫn (ra quân 3 buổi), Lệ Định (ra quân 4 buổi), Tân Tiến (ra quân 3 buổi); các thôn: Vực Rồng, Động Eo, Thịnh Tiến, Hòa Tiến ra quân 2 buổi; Các thôn: Trung Tiến, Hùng Tiến, Côn Sơn, Hùng Sơn, Ao Tròn ra quân 1 buổi.

 

Một số hình ảnh trong ngày đầu  ra quân của các thôn Vực Rồng, Tân Tiến, Ao Tròn, Lệ Đinh

Tuy nhiên kết quả đạt được so với chỉ tiêu kế hoạch còn hạn chế, phong trào xây dựng nông thôn mới không đồng đều giữa các thôn, các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, các thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đang theo Bộ tiêu chí cũ giai đoạn 2016-2020 có nhiều nội dung chưa được bổ sung kịp thời.,...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cấp, đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới theo các Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025, xây dựng đạt chuẩn mới khu dân cư mẫu trong năm 2023, đồng thời làm cơ sở để xây dựng xã Sơn Tiến từng bước đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo; Ban Chỉ đạo nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm xã mong muốn trong những tháng cuối năm 2023, đặc biệt là trong tháng cao điểm xây dựng NTM tất cả các đơn vị thôn trên địa bàn tập trung cao độ để thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:IZO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 149.933
Online: 53